برنامه‌های درسی شنبه ۱۲ مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
پارسینه: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه ۱۲ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۰۵:۵۵
۰
به گزارش پارسینه به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ کارگاه خوشنویسی مشترک همه پایه‌ها شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار اتوکد جلسه اول فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی چهره رشته چهره سازی جلسه ۲ پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ عملیات تکمیلی پایه ۱۲ رشته تربیت بدنی شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی ماشین ابزار رشته ماشین ابزار پایه۱۲ شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵زبان انگلیسی مقدماتی ۳پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی تمرین‌های درس ۱پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی لغات درس یک پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠تولید محتوای الکترونیک آموزش نرم افزار تبدیل فرمت

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی۳ پایه ۱۲ علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ۲ پایه ۱۱علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ فیزیک ۱ پایه ۱۰رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ هویت اجتماعی درس دوم پایه۱۲رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ ریاضی درس ترکیب توابع پایه ۱۰ رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قرآن ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۸درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس علوم ومعارف قرآنی۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی.

ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرآنی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف.

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن پایه۷متوسطه دوره اول.
منبع: پارسینه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2