برنامه روز ۱۱ مهر مدرسه تلویزیونی
پارسینه: برنامه مدرسه تلویزیونی ایران که روز جمعه ۱۱ مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.
۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۹
۰
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران که روز جمعه ۱۱ مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد:

شبکه آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ استاندارد شهروند الکترونیک / رشته رایانه - پایه ۱۰ - شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ٩ ارتباط موثر / رشته مشترک زمینه خدمات

ساعت ۹ تا۹:۳۰ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه /رشته شبکه نرم‌افزار -پایه ۱۲- شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ علوم و زندگی با محوریت پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم

ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ توانمند سازی معلمان - یادگیری مبتنی بر ویدیو

ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش‌آموزان

ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ فارسی و نگارش (مقدماتی) ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ فرهنگ و هنر (طراحی سنتی) پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ فرهنگ و هنر طراحی دوبعدی و سه بعدی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر (دوخت سنتی - پایه دوزی) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ مراحل تولید محتوای مجازی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ تفکر و سواد رسانه‌ای - درس انتخابی مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ تاریخ معاصر - پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ شته ادبیات وعلوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸ درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰:۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۴۵ درس نگارش ۱و۲ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۲:۱۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیریک

ساعت ۱۲:۴۵ درس فیزیک ۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس ریاضی و آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

شبکه قرآن و معارف

ساعت ۱۵ درس اصول و عقاید۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف

ساعت ۱۵:۳۰ درس اصول و عقاید ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی

ساعت ۱۶:۳۰ درس اصول و عقاید ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2