فرار کّره‌ بز کوهی از دام روباه + فیلم
پارسینه: شیب تند دامنه‌ها جای امنی است که بزهای کوهی به خوبی با آن آشنا هستند. اما نوشیدن آب و خوردن غذا آن‌ها را ناچار به آمدن روی زمین مسطح می‌کند. جایی که شکارچیان گرسنه‌ای مثل روباه به انتظارشان نشسته است.
۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۶
۰

این ویدئو صحنه‌های بسیار جذابی را از تلاش کره بزهای کوهی برای فرار از دام یک روباه گرسنه را مشاهده می‌کنیم.

منبع: پارسینه