ازدیاد برداشت نفت چیست؟
پارسینه: به مجموعه عملیات و تکنیک‌های که منجر به افزایش برداشت از میادین نفتی می‌شود، ازدیاد برداشت گفته می‌شود.
۰۱ مهر ۱۳۹۹ - ۰۴:۲۵
۰
ازدیاد برداشت به مجموعه عملیات و تکنیک‌هایی که منجر به افزایش برداشت نفت از میادین نفتی که به طور معمول هزینه بیشتری دارد، ازدیاد برداشت نفت می‌گویند.

روش‌های ازدیاد برداشت از میادین نفتی عبارتند از: آب رویی، روش گرمایی، روش شیمیایی و روش امتزاجی که در نهایت منجر به افزایش فیزیکی فشار به مخازن برای جابجایی نفت به سمت مخزن نفتی صورت می‌گیرد.

این روش علاو بر برداشت نفت از میادین منجر به کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری و برداشت مناسب از میادین گازی و نفتی می‌شود.
منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید