گوناگون

کدام دسته از کارگاه‌ها جزء کارگاه خانوادگی شناخته می‌شوند؟

پارسینه: کارگاهی که در آن کار توسط برادر و خواهر انجام می‌شود کارگاه خانوادگی تلقی نمی‌شود و مشمول قانون کار است.
۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۱:۲۰
۰
کدام دسته از کارگاه‌ها جزء کارگاه خانوادگی شناخته می‌شوند؟
برابر ماده ۱۸۸ قانون کار صرفا کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار در آن‌ها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود از شمول این قانون مستثنی شناخته شده‌اند و از طرفی برادر و خواهر به موجب ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی جزء خویشاوندان طبقه دوم محسوب می‌شوند؛ لذا به این اعتبار، کارگاهی که در آن کار توسط برادر و خواهر انجام می‌شود کارگاه خانوادگی تلقی نشده و مشمول قانون کار خواهد بود.

عدم شمول قانون کار نسبت به کارگران کارگاه‌های خانوادگی موضوع ماده ۱۸۸ این قانون محدود به مواردی است که کار در این کارگاه‌ها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام شود.

بدین لحاظ چنانچه در این قبیل کارگاه‌ها افرادی که قانوناً جزء همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول کارفرما محسوب نمی‌شوند به کار گمارده شوند، کارگاه مربوطه از شمول تعریف کارگاه‌های خانوادگی خارج و تمامی افراد شاغل در آن اعم از صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی و افراد دیگر شاغل در کارگاه به شرط داشتن تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی با صاحب کار (کارفرما) مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
<