نرخ تسعیر ارز چیست؟
پارسینه: به نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر که در فرآیند تسعیر کاربرد دارد نرخ تسعیر ارز گفته می‌شود.
۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۲:۱۹
۰
نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر که در فرآیند تسعیر به کار برده شود را نرخ تسعیر ارز می‌نامند.

معمولا باید نتایج آن با اثر‌های تغییرات نرخ ارز بر جریان‌های وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد و این اطمینان را به وجود آورد که صورت‌های مالی، تصویری مناسب از نتایج عملکرد ارائه می‌دهد.

برای معامله با سازمان‌های دیگر در کشور‌های خارجی لازم است از پول متداول آن کشور استفاده شود، بنابراین باید اطلاعات مربوط به عملیات ارزی واحد پولی غیر از واحد پول اصلی را دانست.

به طور کلی اقلام تسعیر ارز به دو نوع اقلام پولی و اقلام غیر پولی تقسیم می‌شوند.

اقلام پولی شبیه دارایی‌ها و بدهی‌ها و پول نقد که قرار است با مبلغ مشخصی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شود، با نرخ ارز در تاریخی که ترازنامه تنظیم می‌شود مجدداً تسعیر (تبدیل واحد ارزی) انجام می‌شود و قابلیت تفاوت در نرخ تسعیر ارز وجود دارد.

اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است باید با استفاده از نرخ تسعیر ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر شود و به ارزش منصفانه برحسب ارز ثبت شده باشد.
منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید