۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۰
۰

یکشنبه ۳۰ شهریور؛ جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان

پارسینه: جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹ اعلام شد.
یکشنبه ۳۰ شهریور؛ جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان بر روی روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه (پودمان اول) پایه١ - رشته صنایع چوب و مبلمان

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی تخصصی پایه ۱۲-رشته تربیت بدنی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ کاربر رایانه پایه ۱۰ -رشته رایانه و نرم افزار

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه ۱۱ -مشترک فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ مدیریت تولید پایه ۱۱ -مشترک فنی و حرفه‌ای و کاردانش

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۴۵ تا ۱۱.۱۰ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱.۱۰ تا ۱۱.۳۵ فارسی و‌نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۵ تا ۱۲ فارسی و‌نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۲۵ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲.۲۵ تا ۱۲.۵۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ فارسی و‌نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی پایه هفتم (راهبرد‌های الگویابی، حدس و آزمایش)

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی پایه هشتم (جمع و تفریق عدد‌های گویا)

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی پایه نهم (دو مجموعه برابر)

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۴

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ شیمی ۲ پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک


ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۳ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه ۴
ساعت ۷.۳۰ درس عربی زبان قران ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس عربی زبان قران ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ درس عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵ درس عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۴۵ درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۱.۱۵ درس زبان خارجی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۱.۴۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۱۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۴۵ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۳.۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه معارف

ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵.۳۰ درس اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت ۱۶ اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶.۳۰ پیام‌های آسمانی پایه هفتم متوسطه اول
منبع: خبرگزاری تسنیم
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2