گوناگون

یکشنبه ۳۰ شهریور؛ جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان

پارسینه: جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹ اعلام شد.
۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۰
۰
یکشنبه ۳۰ شهریور؛ جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان بر روی روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه (پودمان اول) پایه١ - رشته صنایع چوب و مبلمان

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی تخصصی پایه ۱۲-رشته تربیت بدنی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ کاربر رایانه پایه ۱۰ -رشته رایانه و نرم افزار

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه ۱۱ -مشترک فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ مدیریت تولید پایه ۱۱ -مشترک فنی و حرفه‌ای و کاردانش

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۴۵ تا ۱۱.۱۰ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱.۱۰ تا ۱۱.۳۵ فارسی و‌نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۵ تا ۱۲ فارسی و‌نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۲۵ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲.۲۵ تا ۱۲.۵۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ فارسی و‌نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی پایه هفتم (راهبرد‌های الگویابی، حدس و آزمایش)

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی پایه هشتم (جمع و تفریق عدد‌های گویا)

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی پایه نهم (دو مجموعه برابر)

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۴

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ شیمی ۲ پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک


ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۳ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه ۴
ساعت ۷.۳۰ درس عربی زبان قران ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس عربی زبان قران ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ درس عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵ درس عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۴۵ درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۱.۱۵ درس زبان خارجی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۱.۴۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۱۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۴۵ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۳.۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه معارف

ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵.۳۰ درس اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت ۱۶ اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶.۳۰ پیام‌های آسمانی پایه هفتم متوسطه اول
ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
<