۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۵
۰

جمعه ۲۸ شهریور؛جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان

پارسینه: جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان برای روز جمعه ۲۸ شهریور ۹۹ اعلام شد.
جمعه ۲۸ شهریور؛جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش آموزان برای روز جمعه ۲۸ شهریور ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ اسکلت سازی ساختمان پایه ۱۱ رشته ساختمان

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ معرفی ابراز خیاطی -رشته خیاطی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دانش فنی پایه ۱۰ رشته تربیت بدنی

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۴۵ تا ۱۱.۱۰ فارسی و نگارش پایه اول (رفع اشکال)

ساعت ۱۱.۱۰ تا ۱۱.۳۵ بازی و ریاضی پایه پنجم (رفع اشکال)

ساعت ۱۱.۳۵ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه ششم (رفع اشکال)

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۲۵ توانمندسازی معلمان -یادگیری مبتنی بر بازی

ساعت ۱۲.۲۵ تا ۱۲.۵۰ اولیا و معلمان - مشکلات یادگیری دانش آموزان

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ اولیا و کودکان پایه اولی، مهارت‌های فرزندپروری

متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ فرهنگ و هنر پایه هفتم (طراحی سنتی)

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ فرهنگ و هنر پایه هشتم (طراحی و تصویرسازی)

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ فرهنگ و هنر پایه نهم (دوخت‌های سنتی)

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زمین شناسی پایه یازدهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱ علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۴۵ درس فارسی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱.۱۵ درس نگارش ۱ و ۳ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱.۴۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۲.۱۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه معارف

ساعت ۱۵ درس اصول عقاید ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵.۳۰ درس اصول وعقاید ۲ پایه ۱۱ علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶.۳۰ درس اصول عقاید ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2