جمعه ۲۸ شهریور؛جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان
پارسینه: جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان برای روز جمعه ۲۸ شهریور ۹۹ اعلام شد.
۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۵
۰
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش آموزان برای روز جمعه ۲۸ شهریور ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ اسکلت سازی ساختمان پایه ۱۱ رشته ساختمان

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ معرفی ابراز خیاطی -رشته خیاطی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دانش فنی پایه ۱۰ رشته تربیت بدنی

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۴۵ تا ۱۱.۱۰ فارسی و نگارش پایه اول (رفع اشکال)

ساعت ۱۱.۱۰ تا ۱۱.۳۵ بازی و ریاضی پایه پنجم (رفع اشکال)

ساعت ۱۱.۳۵ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه ششم (رفع اشکال)

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۲۵ توانمندسازی معلمان -یادگیری مبتنی بر بازی

ساعت ۱۲.۲۵ تا ۱۲.۵۰ اولیا و معلمان - مشکلات یادگیری دانش آموزان

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ اولیا و کودکان پایه اولی، مهارت‌های فرزندپروری

متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ فرهنگ و هنر پایه هفتم (طراحی سنتی)

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ فرهنگ و هنر پایه هشتم (طراحی و تصویرسازی)

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ فرهنگ و هنر پایه نهم (دوخت‌های سنتی)

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زمین شناسی پایه یازدهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱ علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۴۵ درس فارسی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱.۱۵ درس نگارش ۱ و ۳ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱.۴۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۲.۱۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه معارف

ساعت ۱۵ درس اصول عقاید ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵.۳۰ درس اصول وعقاید ۲ پایه ۱۱ علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶.۳۰ درس اصول عقاید ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید