صافکاری و نقاشی لوازم خانگی کهنه و فروش به عنوان نو + فیلم

پارسینه: کارگاه هایی که گنجشک را رنگ می کنند به جای قناری می فروشند.
۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۱
۰
صافکاری و نقاشی لوازم خانگی کهنه و فروش به عنوان نو  + فیلم