پارسینه: کریستیانو رونالدو که دیشب به دلیل عفونت انگشت پا، دیدار پرتغال و کرواسی را از روی سکوها تماشا می کرد به دلیل عدم استفاده از ماسک با انتقاد مواجه شده است.
۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۳
۰

به گزارش پارسینه؛ کریستیانو رونالدو که دیشب به دلیل عفونت انگشت پا، دیدار پرتغال و کرواسی را از روی سکوها تماشا می کرد به دلیل عدم استفاده از ماسک با انتقاد مواجه شده است.