پارسینه: پارسینه: جستجوی ماموران امدادی در بیروت بعد از گذشت یک ماه از انفجار انبار مواد شیمیایی همچنان ادامه دارد و هنوز ماموران امیدوار هستند که شاید کسانی زیر آوار زنده مانده باشند.
۱۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۳
۰
منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید