پارسینه: پارسینه: ویدئویی از تصادف دردناک که به خاطر رعایت نکردن فاصله طولی مناسب رخ داد راببینید.
۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۳
۱

 

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
محل وقوع: تایلند
علت تصادف بیش از آنکه عدم رعایت فاصلۀ ایمن به توسط موتورسوار باشد تخلف محرز رانندۀ ابلهِ کامیون در دنده عقب گرفتن آنهم در وسط خیابان است.
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید