طوطي‌ها به اندازه كودكان سه ساله قدرت استدلال دارند

پارسینه: دانشمندان همچنين آزمايشات مشابهي را با طيف وسيعي از حركات و تركيب تكان دادن و صدا انجام دادند و باز هم به نتايج مزبور دست يافتند.
۱۹ مرداد ۱۳۹۱ - ۲۲:۵۵
۰
طوطي‌ها قادرند نتيجه‌گيري‌هايي را در خصوص امكان يافتن غذا نه فقط از روي سرنخ‌هاي مرتبط با مكان آن بلكه در غياب اين سرنخ‌ها صورت دهند.

به گزارش ايسنا، اين توانايي پيشتر فقط در انسان‌ها و ميمون‌ها مشاهده شده بود.

محققان دانشگاه وين در مطالعه‌‌اي جديد طوطي‌هاي خاكستري آفريقايي را بررسي كردند. آن‌ها توانايي‌هاي استدلالي شش پرنده را با تكان دادن جعبه‌هاي خالي و جعبه‌هاي مملو از گردو آزمودند به طوري كه طوطي‌ها توانستند صداي ناشي از گردوهاي داخل جعبه را بشنوند.

پرندگان مجبور بودند تشخيص دهند كه آيا صدا نشان دهنده غذا است و آيا نبود صدا در يك جعبه به معناي وجود اين غذا در جعبه ديگري بود.

اين چالشي است كه حتي كودكان انسان نيز تا سن سه سالگي نمي‌توانند آن را استدلال كنند.

نتايج حاصل نشان داد كه اين طوطي‌ها داراي درك مفهوم عليت و استفاده از آن در استدلال كردن در مورد جهان هستند.

در تعدادي از اين موارد محققان هر دو جعبه را تكان دادند و در حالت‌هاي ديگر هيچ يك از آنها يا فقط جعبه خالي را تكان دادند و طوطي‌ها توانستند به درستي مشخص كنند كه جعبه پر سر و صدا جعبه پر از گردو بود.

هنگامي كه پرندگان در معرض جعبه‌‌اي كه به هنگام تكان دادن هيچ صدايي توليد نكرد، قرار گرفتند، به طور مكرر جعبه ديگر را انتخاب كردند زيرا استدلال كرده بودند كه آن بايد پر باشد.

نتايج اين پژوهش مبين اين واقعيت است كه طوطي‌ها قادر به قضاوت كردن بر اساس صدا و تصوير هستند.

دانشمندان همچنين آزمايشات مشابهي را با طيف وسيعي از حركات و تركيب تكان دادن و صدا انجام دادند و باز هم به نتايج مزبور دست يافتند.

به گفته كريستيان اشلوگل از دانشگاه وين، مهم‌ترين نكته اين است كه هوش بالاتر مولفه‌‌اي نيست كه به طور آني تكامل يافته باشد و اين كه مهارت‌هاي شناختي قابل مقايسه چندين بار و به طور مشابه در گونه‌هاي داراي خويشاوندي دور از قبيل پرندگان و پستانداران تكامل يافته است.

نتايج اين مطالعه در مجله Proceedings of the Royal Society B انتشار يافت.

برچسب ها: طوطی‌ ، استدلال
ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
<