پارسینه: تصادف شدید خودروی گرانقیمت فراری که باعث نابودی کل ماشین شد.
۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۵
۰
منبع: پارسینه