پارسینه: بهترین زمان تزریق واکسن از اواخر شهریور تا اواسط مهرماه است.
۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳
۰

به گزارش پارسینه؛ بهترین زمان تزریق واکسن از اواخر شهریور تا اواسط مهرماه است.