پارسینه: سایت بیدبرگ که در زمینه روابط کار و تامین اجتماعی مشاوره می‌دهد، نحوه محاسبه متوسط مزد یا حقوق روزانه متقاضیان بیمه بیکاری را تشریح کرد.
۱۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۶
۰
سایت مشاوره روابط کار بیدبرگ در پاسخ به این پرسش که توجه به اینکه در محاسبه مقرری بیمه بیکاری کارگر بیمه شده، متوسط مزد یا حقوق روزانه ملاک عمل قرار میگیرد، نحوه محاسبه متوسط مزد یا حقوق روزانه چگونه است، توضیحات زیر را منتشر کرد:

متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روز‌های کار در نود روز قبل از شروع بیکاری.

در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت میکنند آخرین مزد عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر نود، درصورتی که بیمه شده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه مظور خواهد شد.

جزئیات رشد دستمزد به شرح زیر است:

افزایش حداقل مزد ۲۶ درصد
حداقل دستمزد کارگر عادی: ۶۳۷، ۰۹۰ ریال
حق مسکن: ۳، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال (در صورت تصویب هیات وزیران) (هنوز این مبلغ تصویب نشده است و مبنای پرداخت تا زمان تصویب و ابلاغ مبلغ ۱۰۰ هزار تومان می‌باشد)
خوار و بار: ۴، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال

جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه (با احتساب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومان) در ماه‌های ۳۱ روزه: ۲۶، ۷۴۹، ۷۹۰ ریال
حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷%: ۱، ۸۷۲، ۴۸۵ ریال
حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳%: ۶، ۱۵۲، ۴۵۲ ریال
جمع کل حق بیمه: ۸، ۰۲۴، ۹۳۷ ریال
جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه (با احتساب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومان) در ماه‌های ۳۰ روزه: ۲۶، ۱۱۲، ۷۰۰ ریال
حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷%: ۱، ۸۲۷، ۸۸۹ ریال
حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳%: ۶، ۰۰۵، ۹۲۱ ریال
جمع کل حق بیمه: ۷، ۸۳۳، ۸۱۰ ریال
پایه سنوات ۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال
به سایر سطوح ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰، ۳۳۸ ریال
جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹ برای ماه ۳۱ روزه و ۳۰ روزه به شرح زیر می‌باشد:
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید