پارسینه: وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری آدرس اینترنتی سخنرانی‌های آنلاینش در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران را با مخاطبان به اشتراک گذاشت.
۰۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۶
۰
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری با اشاره به سخنرانی آنلاین پنج جلسه‌ای اش در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران نوشت: در پنج جلسه ویدیویی آنلاین در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برخی اندیشه‌ها درباره وضع در حال دگرگونی جهان غرب را ارائه کردم.

او نشانی اینترنتی تماشای آنلاین این سخنرانی‌ها را هم در پیام توییتری اش با مخاطبان به اشتراک گذاشت.

https://t.co/PUnln۱YeiT?amp=۱
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید