پارسینه: براثر فروریختن سقف رستورانی دوطبقه در ایالت «شانشی» چین ۲۹ تن کشته و ۲۷ تن دیگر مجروح که حال ۷ نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
۰۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۵
۰
منبع: میزان