پارسینه: سکانسی از بازی هومن سیدی در فصل دوم عاشقانه که این روزها در حال تولید است. بهاره کیان افشار در این فصل حضور ندارد و یک بازیگر زن جدید همبازی هومن سیدی شده است.
۰۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۳
۰

به گزارش پارسینه؛ سکانسی از بازی هومن سیدی در فصل دوم عاشقانه که این روزها در حال تولید است. بهاره کیان افشار در این فصل حضور ندارد و یک بازیگر زن جدید همبازی هومن سیدی شده است.