پارسینه: بناهای تاریخی شهری دوازده هزار ساله در ترکیه به دلیل احداث سد برای ساختن خانه های جدید در قسمت جدید شهر در حال نابودی هستند. از بین رفتن این بناها باعث نارضایتی محلیان منطقه شده است. منبع: توئیت پرس
۰۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۳:۴۵
۰
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید