پارسینه: روز گذشته پس از حدود ۲۰ روز، پیک مصرف برق دوباره به زیر ۵۰ هزار مگاوات بازگشت به طوری که پیک روزانه مصرف برق به ۴۹ هزار و ۵۸۸ مگاوات و پیک شبانه مصرف برق به ۴۹ هزار و ۸۱۵ مگاوات رسید.
۰۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۴
۰
پس از گذشت پیک مصرف برق از مرز ۵۰ هزار مگاوات در روز هفدهم خردادماه سال جاری، دیگر مصرف برق به زیر ۵۰ هزار مگاوات بازنگشت تا اینکه در روز ۱۷ مرداد ماه، پیک روزانه مصرف برق به زیر ۵۰ هزار مگاوات بازگشت.

این بازگشت پیک روزانه مصرف برق به زیر ۵۰ هزار مگاوات تنها برای یک‌روز باقی ماند و دوباره از روز ۱۸ مردادماه شاهد اوج گرفتن پیک مصرف برق و عبور از مرز ۵۰ هزار مگاواتی در کشور بودیم تا اینکه روز گذشته (۶ شهریورماه) با کاهش محسوس دمای هوا، پیک روزانه و شبانه مصرف برق به زیر ۵۰ هزار مگاوات بازگشت.

بر اساس آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، روز گذشته پیک روزانه مصرف برق به ۴۹ هزار و ۵۸۸ مگاوات و پیک شبانه مصرف برق به ۴۹ هزار و ۸۱۵ مگاوات رسید.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید