پارسینه: در این سیستم از پرتاب کننده‌های موشک برای ارسال مخازنِ حاوی پودر خاموش کننده استفاده می‌کنند و مخازن قبل از اینکه به هدف اصابت کنند خود به خود تخریب می‌شوند تا هم پودر به هدف برسد هم آسیبی به هدف نزده باشند.
۰۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۰
۰
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید