قدیمی ترین صدای ضبط شده از نوحه خوانی و تصاویر مراسم عزاداری در زمان قاجار + فیلم
پارسینه: چندین صدای ضبط شده به دوره ناصری و مظفرالدین شاه منسوب هستند که نوحه «جبریٔیل» هم از آن جمله است. شعر نوحه «جبریٔیل» منسوب به ناصرالدین شاه قاجار بوده و خواننده آن نامشخص است.
۰۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۶
۰