چگونه متوجه شویم سوء پیشینه‌ای برایمان ثبت شده است؟
پارسینه: برای آنکه متوجه شویم سوء پیشینه‌ای برایمان ثبت شده است یا خیر باید مراحل قانونی را طی کرد.
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۲
۰
 گاهی اوقات برای همه انشاء پیش می‌آید که چگونه سوء پیشینه آن‌ها ممکن است پاک شود یا در کارنامه کیفری آن‌ها باقی نماند.

اما برخی مواقع هم این سوال پیش می‌آید که چگونه باید متوجه شویم که آیا سوء پیشینه‌ای برای مان ثبت شده است یا خیر.

در پاسخ به این سوال باید گفت که بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات‌اسلامی محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی شامل قطع عضو، قصاص عضو، مجازات‌های اعدام، حبس ابد، شلاق حدی و حبس بیش از دو سال، سوءپیشینه‌ی مؤثر محسوب می‌شود و فرد را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

برهمین اساس از این ماده می‌توان متوجه شد که ارتکاب جرایمی به غیر از جرایم فوق در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، اما سوءپیشینه موثر نیست.

مطابق با همین قانون در گواهی‌های صادره از مراجع ذی ربط سوء پیشینه کیفری منعکس نمی‌شود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات این درخواست داده شود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید