پارسینه: استان گلستان همیشه جزء استانهای غنی از طبیعت و جنگل و دریا و آبشارهای زیبا بوده و هست. این طبیعت در سبک زندگی و خلق و خوی مردم نیز تاثیر مثبتی داشته است.
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۰
۰

در سالهای گذشته و حتی هم اکنون این شرایط باعث کوچ بسیاری از قومیت ها به این استان شده و تنوع قومیتی زیادی را به وجود آورده است که یکی از آنها قوم سیستانی یا مردم زابل هست که به دلیل خشکسالی های اخیر، محرومیت و ... به استان گلستان کوچ کرده اند. در سالهای اخیر جمعیت آنها در گلستان بقدری زیاد است که حتی بعضی مواقع نماینده مجلس یا مسئول استانی از این قوم انتخاب می شود.در این مجموعه فضای زندگی مردم گلستان و سیستان پیش از آغاز شیوع کرونا به تصویر کشیده شده است.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید