پارسینه: در بازی دیشب، زمانی که آداما ترائوره با سرعت می‌دوید، گزارشگر واکنش جالبی را به سرعت او نشان داد.
۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۲
۰

به گزارش پارسینه، در بازی دیشب، زمانی که آداما ترائوره با سرعت می‌دوید، گزارشگر واکنش جالبی را به سرعت او نشان داد.