پارسینه: ماسک برای پیشگیری از کرونا توصیه شده، اما باید این ده قانون که در فیلم خواهید دید را رعایت کنید.
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۴
۰

به گزارش پارسینه؛ ماسک برای پیشگیری از کرونا توصیه شده، اما باید این ده قانون که در فیلم خواهید دید را رعایت کنید.