پارسینه: برنج به دلیل ساختارش ده برابر بیشتر از محصولات کشاورزی دیگر، آرسنیک را به خودش جدب می‌کند. اما آرسنیک همه برنج‌ها مثل هم نیستند که در این ویدئو به آن پرداخته شده است.
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۵
۰

به گزارش پارسینه؛ برنج به دلیل ساختارش ده برابر بیشتر از محصولات کشاورزی دیگر، آرسنیک را به خودش جدب می‌کند. اما آرسنیک همه برنج‌ها مثل هم نیستند که در این ویدئو به آن پرداخته شده است.