پارسینه: در این ویدئو کارشناس برنامه از اهمیت زدن ماسک و نتیجه آن می‌گوید.
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۷
۰

به گزارش پارسینه؛ در این ویدئو کارشناس برنامه از اهمیت زدن ماسک و نتیجه آن می‌گوید.