پارسینه: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این کمیسیون فردا صبح نتیجه بررسی‌های خود درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت را به هیئت رئیسه ارائه می‌کند.
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۴
۰
عزت الله اکبری تالارپشتی درباره جلسه عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در جلسه امروز این کمیسیون برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: مطابق با قانون زمانی که دولت وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی می‌کند، هیئت رئیسه مجلس برنامه‌های وزیر پیشنهادی را به کمیسیون تخصصی جهت بحث و بررسی ارجاع می‌دهد و به همین دلیل برنامه‌های مدرس خیابانی در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر پیشنهادی صمت در این جلسه برنامه‌های خود را مطرح کرد و نمایندگان سوالات خود را از وی پرسیدند.

اکبری تالارپشتی گفت: فردا صبح کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشکیل جلسه می‌دهد تا بررسی‌های خود درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت را جمع بندی کند و گزارش نهایی خود در این باره را به هیئت رئیسه مجلس ارسال کند و بگوید وضعیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت چگونه بوده است.

وی درباره اولویت‌هایی که وزیر پیشنهادی صمت در این جلسه مطرح کرد، اظهار داشت: تکیه جدی بر ساخت داخل و جلوگیری از واردات غیر ضروری از مهمترین مطالبی بود که در این جلسه مطرح شد چرا که واردات به صنعت کشور آسیب جدی می‌زند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیمات خلق الساعه‌ای که مقامات دولتی می‌گیرند باعث شده است امنیت تولیدکنندگان مخدوش شود و نمایندگان از مدرس خیابانی خواستند تا در صورت کسب رأی اعتماد از این اقدامات جلوگیری کند.

اکبری تالارپشتی تصریح کرد: بحث تنظیم بازار و گرانی‌هایی که مردم را دچار آسیب کرده است، از جمله موارد دیگری بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان تأکید کردند که این گرانی‌های افسار گسیخته باید کنترل شود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید