بمباران اتمی ژاپن
پارسینه: بمباران هیروشیما و ناکازاکی: دردی که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.
۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۷
۱
منبع: Sputniknews
بهترین خرید
نظرات
شیرین صفوی
مرگ بر جنگ و درود بر صلح
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید