پارسینه: یک کارشناس تامین اجتماعی درباره نحوه دریافت دو مستمری، توضیحاتی داد.
۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۱
۰
محمد حسن زدا کارشناس تامین اجتماعی درباره نحوه دریافت دو مستمری، اظهار کرد: اگر خانمی شاغل و بیمه شده اصلی است و همسرش بعد از بازنشستگی آن فوت کند می‌تواند از هر دو حقوق را دریافت کند.

کارشناس تامین اجتماعی بیان کرد: فرزندان این افراد بعد از فوت هر دو والدینشان می‌توانند حقوق هم پدر و هم مادرشان را دریافت کنند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید