پارسینه: تصاویری از تابستان ۱۳۵۶ در اصفهان، روز‌هایی که مردم با شستن کاهو در آب زاینده‌رود و خوردن آن در کناره پل خواجو روزگار می‌گذراندند.
۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۱۶
۱


بهترین خرید
نظرات
ناشناس
داغ دامان را تازه کردی چیزی که در تصاویر و فیلمهای آن دوره کاملا قابل مشاهده است آرامش حاکم بر جامعه است حالا کاری به رودخانه های پر آب و محیط زیست سالم و شادی مردم نداریم
به یزدان که ما گر خرد داشتیم .....
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید