وزیر آموزش عربستان امروز، یکشنبه طی حکم‌هایی تعدادی وابسته فرهنگی را در چند کشور حوزه خلیج فارس، کشور‌های عربی و غیرعربی تعیین کرد که سه تن از آن‌ها زن هستند.
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۰
۰
به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، حمد بن محمد آل الشیخ، وزیر آموزش عربستان در این حکم‌ها امل دختر جمیل فطانی را به عنوان وابسته فرهنگی در انگلیس، فهده دختر عبدالعزیز آل الشیخ را به عنوان وابسته فرهنگی در ایرلند، احمد بن عبدالله الفریح را به عنوان وابسته فرهنگی در مصر، عیسی بن فهد الرمیح را به عنوان وابسته فرهنگی در اردن، سعد بن محمد الشبانه را به عنوان وابسته فرهنگی در کویت و یسری دختر حسین الجزایری را قائم مقام وابسته فرهنگی در مراکش تعیین کرد.

این وزارتخانه اشاره کرد، این حکم‌ها در راستای تقویت حضور آموزشی و فرهنگی در صحنه جهانی و فعال سازی زمینه‌های همکاری مشترک و تبادل کارشناسی‌های علمی، تحقیقاتی و ... است.

این وزارتخانه اضافه کرد: مکلف کردن زن سعودی در سمت وابسته فرهنگی برای اولین بار در نوع خود در این بخش مهم و حیاتی در راستای ساخت روابط کشورها، هماهنگی تلاش‌ها و تقویت مشترکات فرهنگی و تمدنی بین کشور‌ها انجام می‌گیرد.

براساس تاکید این وزارتخانه، این زن‌ها برای اولین بار این پست‌ها را در تاریخ عربستان برعهده می‌گیرند.
وزیر آموزش عربستان امروز، یکشنبه طی حکم‌هایی تعدادی وابسته فرهنگی را در چند کشور حوزه خلیج فارس، کشور‌های عربی و غیرعربی تعیین کرد که سه تن از آن‌ها زن هستند.
به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، حمد بن محمد آل الشیخ، وزیر آموزش عربستان در این حکم‌ها امل دختر جمیل فطانی را به عنوان وابسته فرهنگی در انگلیس، فهده دختر عبدالعزیز آل الشیخ را به عنوان وابسته فرهنگی در ایرلند، احمد بن عبدالله الفریح را به عنوان وابسته فرهنگی در مصر، عیسی بن فهد الرمیح را به عنوان وابسته فرهنگی در اردن، سعد بن محمد الشبانه را به عنوان وابسته فرهنگی در کویت و یسری دختر حسین الجزایری را قائم مقام وابسته فرهنگی در مراکش تعیین کرد.

این وزارتخانه اشاره کرد، این حکم‌ها در راستای تقویت حضور آموزشی و فرهنگی در صحنه جهانی و فعال سازی زمینه‌های همکاری مشترک و تبادل کارشناسی‌های علمی، تحقیقاتی و ... است.

این وزارتخانه اضافه کرد: مکلف کردن زن سعودی در سمت وابسته فرهنگی برای اولین بار در نوع خود در این بخش مهم و حیاتی در راستای ساخت روابط کشورها، هماهنگی تلاش‌ها و تقویت مشترکات فرهنگی و تمدنی بین کشور‌ها انجام می‌گیرد.

براساس تاکید این وزارتخانه، این زن‌ها برای اولین بار این پست‌ها را در تاریخ عربستان برعهده می‌گیرند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید