با کمک عکس به مرور رویدادهای هفته گذشته می پردازیم.
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۱
۰

 

 

 

منبع:sputniknews،BBC

با کمک عکس به مرور رویدادهای هفته گذشته می پردازیم.

 

 

 

منبع:sputniknews،BBC

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید