پیکر خسرو سینایی (کارگردان سینمای ایران) در قطعه هنرمندان به خاک سپرده خواهد شد.
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۷
۰
 با توجه به شرایط موجود و دوران پیک کرونا، تدفین پیکر کارگردان "عروس آتش" بدون برگزاری مراسمی انجام می‌شود، بنابراین به زودی با حضور خانواده به خاک سپرده خواهد شد.

با این وجود، به رغم تردید‌هایی که درباره تدفین پیکر این هنرمند پیشکسوت در قطعه هنرمندان بهشت زهرا مطرح شده بود، قرار نیست در قطعه دیگری دفن شود، ولی ترجیح دستاندرکاران این است که خاکسپاری این هنرمند محبوب بدون تجمع و ازدحام انجام شود.

خسرو سینایی ۱۱ مرداد ماه در سن ۸۰ سالگی بر اثر عفونت ریه و کرونا درگذشت.


پیکر خسرو سینایی (کارگردان سینمای ایران) در قطعه هنرمندان به خاک سپرده خواهد شد.
 با توجه به شرایط موجود و دوران پیک کرونا، تدفین پیکر کارگردان "عروس آتش" بدون برگزاری مراسمی انجام می‌شود، بنابراین به زودی با حضور خانواده به خاک سپرده خواهد شد.

با این وجود، به رغم تردید‌هایی که درباره تدفین پیکر این هنرمند پیشکسوت در قطعه هنرمندان بهشت زهرا مطرح شده بود، قرار نیست در قطعه دیگری دفن شود، ولی ترجیح دستاندرکاران این است که خاکسپاری این هنرمند محبوب بدون تجمع و ازدحام انجام شود.

خسرو سینایی ۱۱ مرداد ماه در سن ۸۰ سالگی بر اثر عفونت ریه و کرونا درگذشت.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید