در این فیلم مرد هندی که به عنوان مربی دفاع شخصی است، توضیح می دهد چگونه از تهدید اسلحه مهاجم فرار کنیم!
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۸
۱
در این فیلم مرد هندی که به عنوان مربی دفاع شخصی است، توضیح می دهد چگونه از تهدید اسلحه مهاجم فرار کنیم!
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
خودت میگی هندی . طرف مثل چغندر نگاه میکنه تا ما هر کاری خواستیم بکنیم
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید