معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: کشور در شرایط خاصی قرار دارد و تحریم‌های موجود باعث گردید توانمندی‌های کشور بیش از گذشته شکوفا شود.
۰۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۸
۰
محمد باقر نوبخت عصر پنجشنبه در شورای اقتصاد مقاومتی بیان کرد: ٣٨ پروژه در استان فارس دارای ویژگی‌های جهش تولید است که اگر با مشارکت بخش خصوصی ۱ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان در سال جاری برای این طرح‌های سرمایه گذاری صورت بگیرد و بالغ بر ۵ هزار و ۵٣۵ فرصت شغلی در فارس ایجاد خواهد شد.

وی افزود: موضوعات و مشکلات استان فارس به صورت ویژه‌ای دسته بندی شده‌اند و در راستای برطرف شدن مشکلات آن می‌توان از این پروژه‌ها بهره برداری کرد.

او یادآور شد: تاکنون ۳ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان از ۵۵ پروژه‌ای که در استان فارس در پی سفر رئیس جمهوری به استان با اعتباری بالغ بر ۱ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود تخصیص داده شد.

نوبخت تاکید کرد: در راستای تکمیل پروژه‌های ناتمام استان فارس بالغ بر ۱ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار نیاز است این در حالی است که برای تکمیل پروژه آزاد راه شیراز-اصفهان نیز ٣٠٠ میلیارد تومان باید تخصیص یابد.

معاون رئیس جمهور یادآور شد: ١۵ پروژه در استان فارس امکان تکمیل شدن با اعتباری بالغ بر ٢ هزار و ٣٧٠ میلیارد تومان را دارند.

او ادامه داد: در راستای تکمیل پروژه‌های جهش تولید با صدور مجوز در کشور بالغ بر ٨٠ هزار میلیارد تومان امکان برداشت از منابع مالی دولت وجود دارد و در راستای محقق شدن معنویات مقام معظم رهبری برای تمام استان‌های کشور برنامه ریزی جهش تولید صورت گرفته است.

به اعتقاد نوبخت کشور در شرایطی کاملاً متمایز نسبت به گذشته بوده و وجود تحریم‌ها برعلیه کشور باعث شد تا توانمندی‌های کشور بیش از گذشته شکوفا شده و ایران پس از تحریم‌ها با سرعت بیشتری در مسیر توسعه قرار بگیرد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: کشور در شرایط خاصی قرار دارد و تحریم‌های موجود باعث گردید توانمندی‌های کشور بیش از گذشته شکوفا شود.
محمد باقر نوبخت عصر پنجشنبه در شورای اقتصاد مقاومتی بیان کرد: ٣٨ پروژه در استان فارس دارای ویژگی‌های جهش تولید است که اگر با مشارکت بخش خصوصی ۱ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان در سال جاری برای این طرح‌های سرمایه گذاری صورت بگیرد و بالغ بر ۵ هزار و ۵٣۵ فرصت شغلی در فارس ایجاد خواهد شد.

وی افزود: موضوعات و مشکلات استان فارس به صورت ویژه‌ای دسته بندی شده‌اند و در راستای برطرف شدن مشکلات آن می‌توان از این پروژه‌ها بهره برداری کرد.

او یادآور شد: تاکنون ۳ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان از ۵۵ پروژه‌ای که در استان فارس در پی سفر رئیس جمهوری به استان با اعتباری بالغ بر ۱ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود تخصیص داده شد.

نوبخت تاکید کرد: در راستای تکمیل پروژه‌های ناتمام استان فارس بالغ بر ۱ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار نیاز است این در حالی است که برای تکمیل پروژه آزاد راه شیراز-اصفهان نیز ٣٠٠ میلیارد تومان باید تخصیص یابد.

معاون رئیس جمهور یادآور شد: ١۵ پروژه در استان فارس امکان تکمیل شدن با اعتباری بالغ بر ٢ هزار و ٣٧٠ میلیارد تومان را دارند.

او ادامه داد: در راستای تکمیل پروژه‌های جهش تولید با صدور مجوز در کشور بالغ بر ٨٠ هزار میلیارد تومان امکان برداشت از منابع مالی دولت وجود دارد و در راستای محقق شدن معنویات مقام معظم رهبری برای تمام استان‌های کشور برنامه ریزی جهش تولید صورت گرفته است.

به اعتقاد نوبخت کشور در شرایطی کاملاً متمایز نسبت به گذشته بوده و وجود تحریم‌ها برعلیه کشور باعث شد تا توانمندی‌های کشور بیش از گذشته شکوفا شده و ایران پس از تحریم‌ها با سرعت بیشتری در مسیر توسعه قرار بگیرد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید