وزارت ورزش و کمیته المپیک روسیه ستادی را جهت نظارت بر امور ورزشکاران اعزامی به المپیک تشکیل دادند.
۰۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۶
۰
به گزارش TAss، وزارت ورزش روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد اولگ ماتیسین وزیر ورزش و استانیسلاو پوزدنیاکف رئیس کمیته ملی المپیک (ROC)، مسئولیت یک ستاد تازه تاسیس را برای نظارت بر آمادگی ورزشکاران ملی جهت حضور در المپیک توکیو بر عهده گرفتند.

وزارت ورزش روسیه در بیانیه خود گفت: این تصمیم به منظور تقویت همکاری بین وزارت ورزش و کمیته المپیک روسیه گرفته شده تا از این راندمان برای آمادگی ورزشکاران در المپیک استفاده شود.

براساس اعلام این وزارتخانه، ستاد تشکیل شده از طرف مقامات دولتی و سازمان‌های ورزشی که در برنامه‌های آماده سازی و آموزش بازی‌های المپیک شرکت می‌کنند، تمام اقدامات را زیر نظر خواهد گرفت.

بازی‌های المپیک توکیو قرار بود مرداد ماه امسال برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا یکسال به تعویق افتاد.
وزارت ورزش و کمیته المپیک روسیه ستادی را جهت نظارت بر امور ورزشکاران اعزامی به المپیک تشکیل دادند.
به گزارش TAss، وزارت ورزش روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد اولگ ماتیسین وزیر ورزش و استانیسلاو پوزدنیاکف رئیس کمیته ملی المپیک (ROC)، مسئولیت یک ستاد تازه تاسیس را برای نظارت بر آمادگی ورزشکاران ملی جهت حضور در المپیک توکیو بر عهده گرفتند.

وزارت ورزش روسیه در بیانیه خود گفت: این تصمیم به منظور تقویت همکاری بین وزارت ورزش و کمیته المپیک روسیه گرفته شده تا از این راندمان برای آمادگی ورزشکاران در المپیک استفاده شود.

براساس اعلام این وزارتخانه، ستاد تشکیل شده از طرف مقامات دولتی و سازمان‌های ورزشی که در برنامه‌های آماده سازی و آموزش بازی‌های المپیک شرکت می‌کنند، تمام اقدامات را زیر نظر خواهد گرفت.

بازی‌های المپیک توکیو قرار بود مرداد ماه امسال برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا یکسال به تعویق افتاد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید