به رغم برداشتن محدودیت‌های ویروس کرونا، نرخ بیکاری در منطقه یورو افزایش یافت.
۰۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۲
۰
به گزارش راشاتودی، آمار‌های فصلی نرخ بیکاری منطقه یورو در ماه ژوئن افزایش یافت و به ۷.۸ درصد رسید این در حالی است که بسیاری از اقدامات محدودکننده ویروس کرونا در بسیاری از این کشور‌ها برداشته شده است.

این رقم بسیار بدتر از آمار‌های پیشین یورواستارت است، در پیش‌بینی قبلی رقم ۷.۷ درصد مطرح شده بود. براساس این آمار‌ها نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا هم از ۷ درصد ماه می‌به ۷.۱ درصد در ماه ژوئن رسیده است.

یورو استارت پیش‌بینی می‌کند بیش از ۱۵ میلیون مرد و زن در اتحادیه اروپا که ۱۲.۶ میلیون نفر آن‌ها در منطقه یورو است در ژوئن ۲۰۲۰ بیکار بوده‌اند که در مقایسه با ماه می ۲۰۲۰ نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا ۲۸۱ هزار نفر و در منطقه یورو ۲۰۳ هزار نفر رشد داشته است.

همچنین این آمار‌ها نشان می‌دهد در ماه ژوئن ۲.۹۶ میلیون نفر جوان زیر ۲۵ سال در اتحادیه اروپا بیکار بودند که ۲.۳۶ نفر آن‌ها در منطقه یورو هستند.

نرخ بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا به ۱۶.۸ درصد و در منطقه یورو به ۱۷ درصد رسیده است که این رقم نسبت به ماه پیشین به ترتیب ۶ دهم درصد و ۵ دهم درصد رشد داشته است.
به رغم برداشتن محدودیت‌های ویروس کرونا، نرخ بیکاری در منطقه یورو افزایش یافت.
به گزارش راشاتودی، آمار‌های فصلی نرخ بیکاری منطقه یورو در ماه ژوئن افزایش یافت و به ۷.۸ درصد رسید این در حالی است که بسیاری از اقدامات محدودکننده ویروس کرونا در بسیاری از این کشور‌ها برداشته شده است.

این رقم بسیار بدتر از آمار‌های پیشین یورواستارت است، در پیش‌بینی قبلی رقم ۷.۷ درصد مطرح شده بود. براساس این آمار‌ها نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا هم از ۷ درصد ماه می‌به ۷.۱ درصد در ماه ژوئن رسیده است.

یورو استارت پیش‌بینی می‌کند بیش از ۱۵ میلیون مرد و زن در اتحادیه اروپا که ۱۲.۶ میلیون نفر آن‌ها در منطقه یورو است در ژوئن ۲۰۲۰ بیکار بوده‌اند که در مقایسه با ماه می ۲۰۲۰ نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا ۲۸۱ هزار نفر و در منطقه یورو ۲۰۳ هزار نفر رشد داشته است.

همچنین این آمار‌ها نشان می‌دهد در ماه ژوئن ۲.۹۶ میلیون نفر جوان زیر ۲۵ سال در اتحادیه اروپا بیکار بودند که ۲.۳۶ نفر آن‌ها در منطقه یورو هستند.

نرخ بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا به ۱۶.۸ درصد و در منطقه یورو به ۱۷ درصد رسیده است که این رقم نسبت به ماه پیشین به ترتیب ۶ دهم درصد و ۵ دهم درصد رشد داشته است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید