کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت "سالم" قرار دارد.
۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۴
۰
کیفیت امروز هوای شهر تهران با شاخص ۶۶ در وضعیت سالم قرار دارد؛ در این وضعیت بهتر است افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.

از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۱ درصد هوای تهران در وضعیت پاک، حدود ۶۶ درصد در وضعیت قابل قبول، ۲۱ درصد در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و حدود ۲ درصد روز‌ها در وضعیت ناسالم برای همه بوده است و تعداد روز‌های قابل قبول در تهران با مدت مشابه سال گذشته یکسان شده و به ۸۷ روز رسیده است.

در حال حاضر دمای هوای تهران ۳۵ درجه سانتیگراد است و پیش بینی میشود کمینه دما در روز آینده ۲۸ درجه و بیشینه دما ۳۸ درجه سانتیگراد باشد.
کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت "سالم" قرار دارد.
کیفیت امروز هوای شهر تهران با شاخص ۶۶ در وضعیت سالم قرار دارد؛ در این وضعیت بهتر است افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.

از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۱ درصد هوای تهران در وضعیت پاک، حدود ۶۶ درصد در وضعیت قابل قبول، ۲۱ درصد در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و حدود ۲ درصد روز‌ها در وضعیت ناسالم برای همه بوده است و تعداد روز‌های قابل قبول در تهران با مدت مشابه سال گذشته یکسان شده و به ۸۷ روز رسیده است.

در حال حاضر دمای هوای تهران ۳۵ درجه سانتیگراد است و پیش بینی میشود کمینه دما در روز آینده ۲۸ درجه و بیشینه دما ۳۸ درجه سانتیگراد باشد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید