رئیس جمهور آمریکا در سخنانی بار دیگر از پکن به دلیل سوء استفاده از روابط با واشنگتن انتقاد کرد.
۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۱۲
۰
 دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نشستی خبری در واشنگتن گفت: پیش از دوران ریاست جمهوری من جامعه آمریکا از بسیاری مزایا به نفع چین محروم شده بود.

وی افزود: پیشگامی تولید دارو در جهان را به آمریکا باز خواهیم گرداند.


رئیس جمهور آمریکا در سخنانی بار دیگر از پکن به دلیل سوء استفاده از روابط با واشنگتن انتقاد کرد.
 دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نشستی خبری در واشنگتن گفت: پیش از دوران ریاست جمهوری من جامعه آمریکا از بسیاری مزایا به نفع چین محروم شده بود.

وی افزود: پیشگامی تولید دارو در جهان را به آمریکا باز خواهیم گرداند.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید