نقد علی تاکید کرد
نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه شکستن کمر تولید با واردات افسار گسیخته صنایع دستی چینی متوقف شود،گفت: اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولت برای احیای صنایع دستی اصفهان الزامی است و این در حالی که بی مهری به صنایع دستی اصفهان قابل توجیه نیست.
۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰
۱

محمد تقی نقدعلی در موقعیت کنونی بازار صنایع دستی در استان اصفهان، گفت: ظرفیت صنایع دستی در استان اصفهان به حدی بالا است که می توان با سرمایه‌گذاری در تولید صنایع دستی در اصفهان نه تنها شاخص درآمدی را افزایش داد بلکه می توان برای بسیاری از افراد در اصفهان فرصت‌های اشتغال پایدار ایجاد کرد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بی مهری به صنایع دستی اصفهان با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و هنری که دارد، توجیه منطقی ندارد تصریح کرد: واردات افسارگسیخته صنایع دستی چینی،بطور مستقیم تولید کننده را متضررکرده است.

وی ادامه داد: صنایع دستی چینی به هیچ وجه قابل مقایسه با صنایع دستی ایرانی را از نظر کیفیت نیست زیرا صنایع دستی ایرانی دارای ذوق هنری بالایی است اما متاسفانه واردات صنایع دستی کمر تولید در این عرصه راشکسته اند.

نقد علی افزود: برای بهبود وضعیت تولید کننده صنایع دستی الزامی است که دولت سیاست های حمایتی تزریق کند البته بحث کرونا نیز در صادرات صنایع دستی در حوزه ارتباطات بین الملل تاثیرات اساسی گذاشته است.

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه شکستن کمر تولید با واردات افسار گسیخته صنایع دستی چینی متوقف شود یادآورشد: اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولت برای احیای صنایع دستی اصفهان الزامی است و این در حالی که بی مهری به صنایع دستی اصفهان قابل توجیه نیست./

نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه شکستن کمر تولید با واردات افسار گسیخته صنایع دستی چینی متوقف شود،گفت: اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولت برای احیای صنایع دستی اصفهان الزامی است و این در حالی که بی مهری به صنایع دستی اصفهان قابل توجیه نیست.

محمد تقی نقدعلی در موقعیت کنونی بازار صنایع دستی در استان اصفهان، گفت: ظرفیت صنایع دستی در استان اصفهان به حدی بالا است که می توان با سرمایه‌گذاری در تولید صنایع دستی در اصفهان نه تنها شاخص درآمدی را افزایش داد بلکه می توان برای بسیاری از افراد در اصفهان فرصت‌های اشتغال پایدار ایجاد کرد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بی مهری به صنایع دستی اصفهان با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و هنری که دارد، توجیه منطقی ندارد تصریح کرد: واردات افسارگسیخته صنایع دستی چینی،بطور مستقیم تولید کننده را متضررکرده است.

وی ادامه داد: صنایع دستی چینی به هیچ وجه قابل مقایسه با صنایع دستی ایرانی را از نظر کیفیت نیست زیرا صنایع دستی ایرانی دارای ذوق هنری بالایی است اما متاسفانه واردات صنایع دستی کمر تولید در این عرصه راشکسته اند.

نقد علی افزود: برای بهبود وضعیت تولید کننده صنایع دستی الزامی است که دولت سیاست های حمایتی تزریق کند البته بحث کرونا نیز در صادرات صنایع دستی در حوزه ارتباطات بین الملل تاثیرات اساسی گذاشته است.

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه شکستن کمر تولید با واردات افسار گسیخته صنایع دستی چینی متوقف شود یادآورشد: اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولت برای احیای صنایع دستی اصفهان الزامی است و این در حالی که بی مهری به صنایع دستی اصفهان قابل توجیه نیست./

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
این تازه اولشه بذارید قرارداد ترکمنچین امضا بشه اون موقع دیدن داره
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید