وزیر بهداشت کووید ۱۹ را ویروسی پیچیده خواند که ماهیت شتر، گاو، پلنگی دارد و با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت استان‌ها در مقابله با این بیماری، گفت: همه علم مملکت در تهران نیست و استفاده از ظرفیت استان‌ها بزرگترین هنرمندی در رسیدن به پاسخ خیلی از سوال‌ها درباره کروناست.
۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۹
۱
دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت در جلسه کمیته علمی کشوری مشورتی بیماری کووید ۱۹ که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد،  گفت: از همان اولین روز‌های شیوع بیماری از همکارانم تقاضا کردم دور هم جمع شویم و در ستاد وزارتخانه مواردی را به اطلاع آن‌ها رساندم. با توجه به شناخت علمی که در رابطه با رشته ام از شاخص‌های آنتی ژنتیک ویروس دیدم، کاملا مشخص بود با پدیده پیچیده جدیدی روبرو هستیم، این ویروس با اجدادش تفاوت‌های ساختاری دارد و برخورد با آن برخورد ویژه‌ای است. همه باید چشم‌ها را لحظه به لحظه بازتر کنیم و برای مقابله با آن در آینده با مدلی متفاوت از قبلی برخورد کنیم.

وی افزود: به همکاران گفتم که کووید ۱۹ ماهیت شتر گاو پلنگی دارد. به همین دلیل نیازمند همدلی و کمک ملی بودیم؛ در عرصه‌های برون بخشی و بین بخشی توانستیم وفاق ملی عظیمی را با لطف خدا، حمایت مقام معظم رهبری، رییس جمهور محترم، سایر دستگاه‌ها و بویژه همراهی مردم فراهم کنیم.

نمکی گفت: از روز نخست مشتاق بودم که بتوانیم در درون نظام سلامت از ابزار برجسته علمی دانشمندان این رشته در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بهترین بهره را ببریم. در میانه‌های اسفند سال گذشته نامه‌ای به دکتر ملک زاده معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نوشتم و عنوان کردم که با توجه به شیوع کووید ۱۹، بررسی جنبه‌های مختلف بیماری می‌طلبد تا تیم‌های تحقیقاتی متعدد در کلیه دانشگاه‌ها به این امر مهم بپردازند و موارد میزان شیوع، توزیع سنی ابتلا، اثربخشی رژیم‌های دارویی، میزان مرگ و میر، رابطه آن با سن، جنس و نژاد، ماهیت ویروس و جهش‌های احتمالی، بررسی روند اپیدمیولوژیک و قدرت سرایت بیماری، ردیابی منابع بیماری، تاثیر رفتار اجتماعی بر گسترش بیماری، تاثیر بیماری بر بهداشت روان جامعه و ... مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه ماحصل موضوعات مهم تحقیقاتی راهگشای همکاران در اصلاح رویه‌های مبارزه و کنترل بیماری خواهد بود؛
 
گرچه در این زمینه زحمات زیادی کشیده شد، اما متاسفانه هنوز جواب خیلی از این سوال هایم را ندارم.

وزیر بهداشت کووید ۱۹ را ویروسی پیچیده خواند که ماهیت شتر، گاو، پلنگی دارد و با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت استان‌ها در مقابله با این بیماری، گفت: همه علم مملکت در تهران نیست و استفاده از ظرفیت استان‌ها بزرگترین هنرمندی در رسیدن به پاسخ خیلی از سوال‌ها درباره کروناست.
دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت در جلسه کمیته علمی کشوری مشورتی بیماری کووید ۱۹ که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد،  گفت: از همان اولین روز‌های شیوع بیماری از همکارانم تقاضا کردم دور هم جمع شویم و در ستاد وزارتخانه مواردی را به اطلاع آن‌ها رساندم. با توجه به شناخت علمی که در رابطه با رشته ام از شاخص‌های آنتی ژنتیک ویروس دیدم، کاملا مشخص بود با پدیده پیچیده جدیدی روبرو هستیم، این ویروس با اجدادش تفاوت‌های ساختاری دارد و برخورد با آن برخورد ویژه‌ای است. همه باید چشم‌ها را لحظه به لحظه بازتر کنیم و برای مقابله با آن در آینده با مدلی متفاوت از قبلی برخورد کنیم.

وی افزود: به همکاران گفتم که کووید ۱۹ ماهیت شتر گاو پلنگی دارد. به همین دلیل نیازمند همدلی و کمک ملی بودیم؛ در عرصه‌های برون بخشی و بین بخشی توانستیم وفاق ملی عظیمی را با لطف خدا، حمایت مقام معظم رهبری، رییس جمهور محترم، سایر دستگاه‌ها و بویژه همراهی مردم فراهم کنیم.

نمکی گفت: از روز نخست مشتاق بودم که بتوانیم در درون نظام سلامت از ابزار برجسته علمی دانشمندان این رشته در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بهترین بهره را ببریم. در میانه‌های اسفند سال گذشته نامه‌ای به دکتر ملک زاده معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نوشتم و عنوان کردم که با توجه به شیوع کووید ۱۹، بررسی جنبه‌های مختلف بیماری می‌طلبد تا تیم‌های تحقیقاتی متعدد در کلیه دانشگاه‌ها به این امر مهم بپردازند و موارد میزان شیوع، توزیع سنی ابتلا، اثربخشی رژیم‌های دارویی، میزان مرگ و میر، رابطه آن با سن، جنس و نژاد، ماهیت ویروس و جهش‌های احتمالی، بررسی روند اپیدمیولوژیک و قدرت سرایت بیماری، ردیابی منابع بیماری، تاثیر رفتار اجتماعی بر گسترش بیماری، تاثیر بیماری بر بهداشت روان جامعه و ... مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه ماحصل موضوعات مهم تحقیقاتی راهگشای همکاران در اصلاح رویه‌های مبارزه و کنترل بیماری خواهد بود؛
 
گرچه در این زمینه زحمات زیادی کشیده شد، اما متاسفانه هنوز جواب خیلی از این سوال هایم را ندارم.

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
عزیز من چرا از دانشمنداتون استفاده نمیکنید؟
ما اینهمه دانشمند تربیت کردیم برای روز مبادا
امروز همون روزه
استفاده کنید از اونها
ویروس عرفانی کرونا قطعا شما رو نابود خواهد کرد
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید