کمیته امنیت رسانه وزارت کشور عراق اواخر وقت دوشنبه جزییات حمله موشکی شامگاه به پایگاه التاجی بغداد را منتشر کرد.
۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۶:۱۹
۰
در بیانیه این کمیته آمده است که پایگاه التاجی در شمال بغداد با سه موشک هدف گرفته شد که موشک‌ها در سمت نیرو‌های عراقی فرود آمد.

بیانیه افزوده که موشک‌های کاتیوشا در سایت‌های نیرو‌های ارتش عراق به زمین نشست که نخستین موشک به اسکادران پانزدهم هواپیما‌های ارتش اصابت و خسارت زیادی به یکی از هواپیما‌ها وارد کرد.

موشک دوم نیز در مقر توپخانه و اسلحه خانه به زمین نشست و باعث خسارت مادی شد.

موشک سوم در اسکادران دوم نیروی هوایی فرود آمد، اما منفجر نشد.

بیانیه تاکید کرده که نیرو‌های امنیتی عراق همچنان در تعقیب عوامل حمله به پایگاه هستند.

پایگاه هوایی التاجی محل استقرار نیرو‌های آمریکایی در ۳۰ کیلومتری شمال بغداد واقع است.
کمیته امنیت رسانه وزارت کشور عراق اواخر وقت دوشنبه جزییات حمله موشکی شامگاه به پایگاه التاجی بغداد را منتشر کرد.
در بیانیه این کمیته آمده است که پایگاه التاجی در شمال بغداد با سه موشک هدف گرفته شد که موشک‌ها در سمت نیرو‌های عراقی فرود آمد.

بیانیه افزوده که موشک‌های کاتیوشا در سایت‌های نیرو‌های ارتش عراق به زمین نشست که نخستین موشک به اسکادران پانزدهم هواپیما‌های ارتش اصابت و خسارت زیادی به یکی از هواپیما‌ها وارد کرد.

موشک دوم نیز در مقر توپخانه و اسلحه خانه به زمین نشست و باعث خسارت مادی شد.

موشک سوم در اسکادران دوم نیروی هوایی فرود آمد، اما منفجر نشد.

بیانیه تاکید کرده که نیرو‌های امنیتی عراق همچنان در تعقیب عوامل حمله به پایگاه هستند.

پایگاه هوایی التاجی محل استقرار نیرو‌های آمریکایی در ۳۰ کیلومتری شمال بغداد واقع است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید