ملکی درباره جزئیات حادثه آتش سوزی در معازه‌ای واقع در خیابان شوش توضیحاتی داد.
۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۸
۰
جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، اظهار کرد: ساعت ۱۸:۳۶ عصر امروز یک مورد حادثه آتش سوزی مغازه در خیابان شوش به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطلاع داده شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه بلافاصله ۳ ایستگاه به همراه خودرو حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه اعزام شدند، افزود: یک مغازه ۳ طبقه که محل نگهداری لوازم چینی و شکستنی بود دچار حریق شده بود.

او گفت: آتش نشانان آتش طبقات اول و دوم را خیلی سریع خاموش کردند.

ملکی بیان کرد: در طبقه سوم بالابر که برای تردد بین طبقات بود محل نفوذ را مسدود کرده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه راه دسترسی از داخل مغازه وجود نداشت، افزود: از طریق ملک همسایه آتش نشانان به پشت بام رسیدند و ورق‌های سقف پشت بام که شیروانی بود را برش دادند.

او ادامه داد: آتش نشانان توانستند به طبقه سوم وارد شوند و آتش خاموش شد.

او گفت: مدت زیادی است که آتش خاموش شده و از گسترش بیشتر و سرایت به اطراف جلوگیری شده است همچنین نیرو‌ها مشغول لکه گیری و ایمن سازی محل هستند.
ملکی درباره جزئیات حادثه آتش سوزی در معازه‌ای واقع در خیابان شوش توضیحاتی داد.
جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، اظهار کرد: ساعت ۱۸:۳۶ عصر امروز یک مورد حادثه آتش سوزی مغازه در خیابان شوش به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطلاع داده شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه بلافاصله ۳ ایستگاه به همراه خودرو حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه اعزام شدند، افزود: یک مغازه ۳ طبقه که محل نگهداری لوازم چینی و شکستنی بود دچار حریق شده بود.

او گفت: آتش نشانان آتش طبقات اول و دوم را خیلی سریع خاموش کردند.

ملکی بیان کرد: در طبقه سوم بالابر که برای تردد بین طبقات بود محل نفوذ را مسدود کرده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه راه دسترسی از داخل مغازه وجود نداشت، افزود: از طریق ملک همسایه آتش نشانان به پشت بام رسیدند و ورق‌های سقف پشت بام که شیروانی بود را برش دادند.

او ادامه داد: آتش نشانان توانستند به طبقه سوم وارد شوند و آتش خاموش شد.

او گفت: مدت زیادی است که آتش خاموش شده و از گسترش بیشتر و سرایت به اطراف جلوگیری شده است همچنین نیرو‌ها مشغول لکه گیری و ایمن سازی محل هستند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید