کوچکی‌نژاد خبر داد؛
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: قرار است، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کالاهای اساسی را تعریف کند تا ما بتوانیم در کمیسیون یک طرح جامع برای تامین کالاهای اساسی ارائه کنیم.
۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۴
۰

جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره ادغام طرح نحوه توزیع کالاهای اساسی و طرح تضمین تامین کالاهای اساسی و دارو اقشار آسیب‌پذیر با قیمت مناسب گفت: خیر اینطور نیست، البته دارو جزو کالاهای اساسی محسوب می‌شود و کمیسیون چندین جلسه بر روی طرح تضمین تامین کالاهای اساسی و دارو کار کارشناسی انجام داده است و این دو طرح موازی کاری محسوب نمی‌شوند.

نماینده مردم رشت در مجلس اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه بعد از تصویب یک فوریت طرح نحوه توزیع کالاهای اساسی در صحن علنی مجلس طی هفته گذشته، اکنون بررسی‌های کارشناسی خود را بر روی این طرح آغاز کرده است.

وی ادامه داد: هدف اصلی ارائه این طرح‌ها، تامین آذوقه مردم با قیمت نازل، با سرعت و در یک شبکه توزیع مناسب است و این کالاهای اساسی شامل دارو، خوراکی و ... می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: قرار است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کالاهای اساسی را تعریف کرده و اعلام کند چه اقلامی جزو آن محسوب می‌شود تا ما بتوانیم در کمیسیون یک طرح جامع ارائه کنیم./

کوچکی‌نژاد خبر داد؛
۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۴
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: قرار است، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کالاهای اساسی را تعریف کند تا ما بتوانیم در کمیسیون یک طرح جامع برای تامین کالاهای اساسی ارائه کنیم.

جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره ادغام طرح نحوه توزیع کالاهای اساسی و طرح تضمین تامین کالاهای اساسی و دارو اقشار آسیب‌پذیر با قیمت مناسب گفت: خیر اینطور نیست، البته دارو جزو کالاهای اساسی محسوب می‌شود و کمیسیون چندین جلسه بر روی طرح تضمین تامین کالاهای اساسی و دارو کار کارشناسی انجام داده است و این دو طرح موازی کاری محسوب نمی‌شوند.

نماینده مردم رشت در مجلس اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه بعد از تصویب یک فوریت طرح نحوه توزیع کالاهای اساسی در صحن علنی مجلس طی هفته گذشته، اکنون بررسی‌های کارشناسی خود را بر روی این طرح آغاز کرده است.

وی ادامه داد: هدف اصلی ارائه این طرح‌ها، تامین آذوقه مردم با قیمت نازل، با سرعت و در یک شبکه توزیع مناسب است و این کالاهای اساسی شامل دارو، خوراکی و ... می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: قرار است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کالاهای اساسی را تعریف کرده و اعلام کند چه اقلامی جزو آن محسوب می‌شود تا ما بتوانیم در کمیسیون یک طرح جامع ارائه کنیم./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید