کیفیت هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.
۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۸
۰
کیفیت امروز هوای تهران با شاخص ۱۰۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد و آلاینده ازن باعث بروز این وضعیت شده است. در این شرایط افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ روز هوای پاک، ۸۵ روز هوای قابل قبول، ۲۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز هوای ناسالم داشته است که در اکثر موارد آلاینده ازن باعث بروز هوای ناسالم بوده است. منابع انتشار آلاینده‌های پایه برای تشکیل ازون، خودرو‌ها و صنایعی هستند که با تولید آلاینده‌هایی مانند اکسید‌های نیتروژن و هیدروکربن‌ها و ترکیب این آلاینده‌های گازی در کنار نور خورشید، ازن را ایجاد می‌کنند.

در حال حاضر دمای هوای تهران ۳۸ درجه سانتیگراد و پیش بینی میشود کمینه دما در روز آینده ۲۹ و بیشینه دما ۳۹ درجه باشد.
کیفیت هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.
کیفیت امروز هوای تهران با شاخص ۱۰۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد و آلاینده ازن باعث بروز این وضعیت شده است. در این شرایط افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ روز هوای پاک، ۸۵ روز هوای قابل قبول، ۲۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز هوای ناسالم داشته است که در اکثر موارد آلاینده ازن باعث بروز هوای ناسالم بوده است. منابع انتشار آلاینده‌های پایه برای تشکیل ازون، خودرو‌ها و صنایعی هستند که با تولید آلاینده‌هایی مانند اکسید‌های نیتروژن و هیدروکربن‌ها و ترکیب این آلاینده‌های گازی در کنار نور خورشید، ازن را ایجاد می‌کنند.

در حال حاضر دمای هوای تهران ۳۸ درجه سانتیگراد و پیش بینی میشود کمینه دما در روز آینده ۲۹ و بیشینه دما ۳۹ درجه باشد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید