جعفر داراب خانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز که طی ابلاغ، حسین فاضلی، رئیس کل دادگستری البرز به سمت رئیس کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز منصوب گردید.
۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۴
۰
جعفر داراب خانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان البرز، در جلسه کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، ضمن بحث و بررسی درباره قانون مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: در سال‌های اخیر در حوزه‌های مقابله، پیشگیری و توانمندسازی معتادان، رویکرد‌های خاصی اتخاذ کرده ایم و به موفقیت‌هایی نیز دست یافتیم.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های البرز، قضات و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز از اعضای کمیته مذکور و مدعوین از حاضرین این جلسه بودن

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز تصریح کرد: تلاش ما در جلسات کمیته حقوقی و قضایی، ایجاد رویه واحد در رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر، رفع نارسایی‌های و تنگنا‌های حقوقی و قضایی در این حوزه و رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر در شعب واحد می‌باشد.
 
این مقام قضایی در پایان گفت: تلاش به منظور عملیاتی کردن مراکز ماده ۱۶ و بازاجتماعی کردن معتادان، از جمله اقدامات مؤثری است که به موازات فعالیت‌های کمیته مذکور، در حال انجام می‌باشد.
رسیدگی به پرونده های مواد مخدراستان با وحدت رویه انجام می شود
 
 
 
منبع:پایگاه خبری رستاخیز نیوز
جعفر داراب خانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز که طی ابلاغ، حسین فاضلی، رئیس کل دادگستری البرز به سمت رئیس کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز منصوب گردید.
جعفر داراب خانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان البرز، در جلسه کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، ضمن بحث و بررسی درباره قانون مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: در سال‌های اخیر در حوزه‌های مقابله، پیشگیری و توانمندسازی معتادان، رویکرد‌های خاصی اتخاذ کرده ایم و به موفقیت‌هایی نیز دست یافتیم.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های البرز، قضات و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز از اعضای کمیته مذکور و مدعوین از حاضرین این جلسه بودن

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز تصریح کرد: تلاش ما در جلسات کمیته حقوقی و قضایی، ایجاد رویه واحد در رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر، رفع نارسایی‌های و تنگنا‌های حقوقی و قضایی در این حوزه و رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر در شعب واحد می‌باشد.
 
این مقام قضایی در پایان گفت: تلاش به منظور عملیاتی کردن مراکز ماده ۱۶ و بازاجتماعی کردن معتادان، از جمله اقدامات مؤثری است که به موازات فعالیت‌های کمیته مذکور، در حال انجام می‌باشد.
رسیدگی به پرونده های مواد مخدراستان با وحدت رویه انجام می شود
 
 
 
منبع:پایگاه خبری رستاخیز نیوز
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید