تا کی ایران باید بهای خودخواهی مدیرانی با پشتوانه لابی را بپردازد...
سهامداران چادرملو با وجود ترک اعتراض گونه مدیر عامل این شرکت نسبت به تشکیل کمیته انتصابات، جلسه هیئت مدیره را بدون حضور مدیرعامل ادامه دادند و بر منافع قانونی خود پای فشردند.
۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۰
۰
شنیده‌ها حاکیست ناصر تقی زاده مدیرعامل کنونی چادرملو در اعتراض به تشکیل کمیته انتصابات که یک الزام قانونی تلقی می‌شود به طور خود خواسته اقدام به ترک جلسه نموده است.

به نظر می‌رسد چنین وقایعی نشان از فاصله عمیق میان توسعه یافتگی و فرد محوری دارد.

برای رفع چنین وضعیتی معمولا شرکت‌های بزرگ در پی تحقق مبانی اصول حاکمیت شرکتی برای اجرای نقش کلیدی سهامداران در پیاده‌سازی اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها هستند.

این رفتار‌ها در حالی رخ می‌دهد که مطابق اصول حاکمیت شرکتی و در اجرای تکالیف ابلاغی مجمع عمومی شرکت، تشکیل کمیته انتصابات در زمره الزامات قانونی است.

از سوی دیگر پای فشردن به رفتار سنتی که هرگونه حق انتخاب را در حوزه اختیارات مدیرعامل می‌داند، به نفی قوانین و روش‌های حاکمیت شرکتی مهر تایید می‌زند.

آیا فقدان رابطه ضابطه‌مند میان سهامداران، مدیریت و اعضای هیئت مدیره باعث تمرکزگرایی، خودمحوری و افول شرکت‌های بزرگ نخواهد شد؟

پاسخ به این سوالات هرچه باشد این واقعیت را نفی نمی‌کند که ارکان شرکت‌ها باید به الزامات قانونی و رعایت حقوق سهامداران توجه کنند.

آنچه محتمل است با توجه به تکرار چنین رفتار‌هایی واکنش هیئت مدیره چادرملو جدی خواهد بود و استعفای تلویحی تقی‌زاده احتمالاً پاسخ مثبت اعضای هیئت مدیره را در تحقق خواست سهامداران در پی خواهد داشت.
 
البته شرکت‌ها در شرایط پیچیده اقتصاد کنونی قطعاً مماشات با رفتار منقبض مدیران سنتی را به معنای از دست دادن فرصت‌ها تلقی خواهند کرد.
 
با این وجود باید وضعیت آتی را به انتظار نشست.
 
 
منبع:شفافیت
تا کی ایران باید بهای خودخواهی مدیرانی با پشتوانه لابی را بپردازد...
۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۰
سهامداران چادرملو با وجود ترک اعتراض گونه مدیر عامل این شرکت نسبت به تشکیل کمیته انتصابات، جلسه هیئت مدیره را بدون حضور مدیرعامل ادامه دادند و بر منافع قانونی خود پای فشردند.
شنیده‌ها حاکیست ناصر تقی زاده مدیرعامل کنونی چادرملو در اعتراض به تشکیل کمیته انتصابات که یک الزام قانونی تلقی می‌شود به طور خود خواسته اقدام به ترک جلسه نموده است.

به نظر می‌رسد چنین وقایعی نشان از فاصله عمیق میان توسعه یافتگی و فرد محوری دارد.

برای رفع چنین وضعیتی معمولا شرکت‌های بزرگ در پی تحقق مبانی اصول حاکمیت شرکتی برای اجرای نقش کلیدی سهامداران در پیاده‌سازی اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها هستند.

این رفتار‌ها در حالی رخ می‌دهد که مطابق اصول حاکمیت شرکتی و در اجرای تکالیف ابلاغی مجمع عمومی شرکت، تشکیل کمیته انتصابات در زمره الزامات قانونی است.

از سوی دیگر پای فشردن به رفتار سنتی که هرگونه حق انتخاب را در حوزه اختیارات مدیرعامل می‌داند، به نفی قوانین و روش‌های حاکمیت شرکتی مهر تایید می‌زند.

آیا فقدان رابطه ضابطه‌مند میان سهامداران، مدیریت و اعضای هیئت مدیره باعث تمرکزگرایی، خودمحوری و افول شرکت‌های بزرگ نخواهد شد؟

پاسخ به این سوالات هرچه باشد این واقعیت را نفی نمی‌کند که ارکان شرکت‌ها باید به الزامات قانونی و رعایت حقوق سهامداران توجه کنند.

آنچه محتمل است با توجه به تکرار چنین رفتار‌هایی واکنش هیئت مدیره چادرملو جدی خواهد بود و استعفای تلویحی تقی‌زاده احتمالاً پاسخ مثبت اعضای هیئت مدیره را در تحقق خواست سهامداران در پی خواهد داشت.
 
البته شرکت‌ها در شرایط پیچیده اقتصاد کنونی قطعاً مماشات با رفتار منقبض مدیران سنتی را به معنای از دست دادن فرصت‌ها تلقی خواهند کرد.
 
با این وجود باید وضعیت آتی را به انتظار نشست.
 
 
منبع:شفافیت
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید